O Firmě

 

Stavební organizace RADOMIL PITTNER vznikla a na stavebním trhu působí již od roku 1990. V roce 2009 byla transformována na právnickou osobu PITTNER Česká Lípa s.r.o. Jsme vybaveni potřebnou mechanizací pro naší činnost včetně kráčejícího bagru MENZI-MUCK, technologií pro protlačování potrubí a recyklaci živičných povrchů.

 

 

certifikace:

 

V červenci roku 2004 jsme získali CERTIFIKÁT č. 3115, který potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti provádění staveb včetně jejich změn.

Certifikaci prováděla společnost EURO CERT CZ, a.s., Lidická 531, Roztoky.

 

Firma je řádně zapsána v databázi Národního informačního střediska pro podporu jakosti (NIS-PJ)

 

 

V srpnu roku 2011 jse ve finální fázi zavádění systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému nanagenentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodní normy OHSAS 18001.

Certifikaci provádí společnost EURO CERT CZ, a.s., Lidická 531, Roztoky.

 

Norma ISO 9001
ČSN EN ISO 9001:2009 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality. Vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření, a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner. Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

 

Norma ISO 14001
Hlavním cílem ČSN EN ISO 14001:2005 mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

 

Norma OHSAS 18001
Norma OHSAS 18001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujeme certifikátem OHSAS 18001 dává našim klientům na vědomí, že máme výrazný zájem o ochranu našich pracovníků. Systém řízení nám umožnuje kontrolovat rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky.

 

Image

 

Politika integrovaného systému


Image

Radomil Pittner

majitel společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chelčického 1505/5

 

470 01 Česká Lípa